کمترین: 
201
بیشترین: 
201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
12/8 14:00
قیمت روبل روسیه امروز 8 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 14:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399