کمترین: 
178
بیشترین: 
178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
178
زمان: 
12/8 14:00
قیمت افغانی امروز 8 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 14:00","price":178}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399