کمترین: 
3608
بیشترین: 
3616
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3608
زمان: 
12/8 14:00
قیمت درهم امارات امروز 8 اسفند 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3608 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 12:50","price":3616},{"date":"1397/12/08 14:00","price":3608}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398