کمترین: 
13250
بیشترین: 
13280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13250
زمان: 
12/8 14:00
قیمت دلار امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 8 اسفند 1397 , 13250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 12:50","price":13280},{"date":"1397/12/08 14:00","price":13250}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399