کمترین: 
3534
بیشترین: 
3547
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3534
زمان: 
12/8 14:00
قیمت ریال عربستان امروز 8 اسفند 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:50","price":3546},{"date":"1397/12/08 12:10","price":3547},{"date":"1397/12/08 12:50","price":3542},{"date":"1397/12/08 13:10","price":3540},{"date":"1397/12/08 13:30","price":3542},{"date":"1397/12/08 14:00","price":3534}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399