کمترین: 
4493000
بیشترین: 
4593000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4543000
زمان: 
12/8 16:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 4543000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:30","price":4543000},{"date":"1397/12/08 12:54","price":4593000},{"date":"1397/12/08 14:06","price":4493000},{"date":"1397/12/08 16:42","price":4543000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399