کمترین: 
165294
بیشترین: 
165359
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165295.0
زمان: 
12/8 18:00
قیمت شاخص بورس امروز 8 اسفند 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 165295.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:30","price":165323.0},{"date":"1397/12/08 12:00","price":165359.0},{"date":"1397/12/08 15:00","price":165294.0},{"date":"1397/12/08 18:00","price":165295.0}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399