کمترین: 
3261
بیشترین: 
3272
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3261
زمان: 
12/8 14:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3261 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":3271},{"date":"1397/12/08 12:00","price":3272},{"date":"1397/12/08 12:50","price":3268},{"date":"1397/12/08 14:00","price":3261}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398