کمترین: 
1550
بیشترین: 
1556
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1550
زمان: 
12/8 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 8 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":1555},{"date":"1397/12/08 11:50","price":1553},{"date":"1397/12/08 12:00","price":1555},{"date":"1397/12/08 12:10","price":1556},{"date":"1397/12/08 12:50","price":1554},{"date":"1397/12/08 13:10","price":1555},{"date":"1397/12/08 13:30","price":1554},{"date":"1397/12/08 13:40","price":1555},{"date":"1397/12/08 13:50","price":1556},{"date":"1397/12/08 14:00","price":1552},{"date":"1397/12/08 14:10","price":1554},{"date":"1397/12/08 16:10","price":1553},{"date":"1397/12/08 17:00","price":1554},{"date":"1397/12/08 17:40","price":1556},{"date":"1397/12/08 17:50","price":1553},{"date":"1397/12/08 18:10","price":1554},{"date":"1397/12/08 18:40","price":1553},{"date":"1397/12/08 19:00","price":1550}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399