کمترین: 
2021
بیشترین: 
2031
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2021
زمان: 
12/8 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 8 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":2028},{"date":"1397/12/08 11:50","price":2030},{"date":"1397/12/08 12:10","price":2031},{"date":"1397/12/08 12:50","price":2028},{"date":"1397/12/08 14:00","price":2023},{"date":"1397/12/08 14:10","price":2025},{"date":"1397/12/08 15:30","price":2023},{"date":"1397/12/08 15:40","price":2025},{"date":"1397/12/08 15:50","price":2023},{"date":"1397/12/08 16:20","price":2022},{"date":"1397/12/08 17:40","price":2023},{"date":"1397/12/08 17:50","price":2022},{"date":"1397/12/08 18:10","price":2023},{"date":"1397/12/08 18:20","price":2022},{"date":"1397/12/08 18:40","price":2021},{"date":"1397/12/08 18:50","price":2022},{"date":"1397/12/08 19:00","price":2021}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399