کمترین: 
4889
بیشترین: 
4908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4904
زمان: 
12/8 16:30
قیمت لاری گرجستان امروز 8 اسفند 1397
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 4904 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":4908},{"date":"1397/12/08 12:50","price":4900},{"date":"1397/12/08 14:00","price":4889},{"date":"1397/12/08 16:30","price":4904}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398