کمترین: 
34296
بیشترین: 
34426
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34298
زمان: 
12/8 16:20
قیمت ریال عمان امروز 8 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 34298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":34426},{"date":"1397/12/08 12:30","price":34424},{"date":"1397/12/08 12:50","price":34373},{"date":"1397/12/08 13:10","price":34374},{"date":"1397/12/08 14:00","price":34296},{"date":"1397/12/08 14:10","price":34298},{"date":"1397/12/08 15:30","price":34296},{"date":"1397/12/08 16:20","price":34298}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399