کمترین: 
7679
بیشترین: 
7824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7794
زمان: 
12/8 19:10
قیمت منات آذربایجان امروز 8 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 7794 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":7824},{"date":"1397/12/08 12:50","price":7812},{"date":"1397/12/08 14:00","price":7794},{"date":"1397/12/08 19:00","price":7679},{"date":"1397/12/08 19:10","price":7794}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399