کمترین: 
1430
بیشترین: 
1436
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430
زمان: 
12/8 19:00
قیمت کرون سوئد امروز 8 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":1432},{"date":"1397/12/08 12:00","price":1435},{"date":"1397/12/08 12:20","price":1436},{"date":"1397/12/08 12:50","price":1434},{"date":"1397/12/08 13:30","price":1433},{"date":"1397/12/08 13:50","price":1434},{"date":"1397/12/08 14:00","price":1431},{"date":"1397/12/08 14:10","price":1432},{"date":"1397/12/08 14:20","price":1431},{"date":"1397/12/08 15:30","price":1432},{"date":"1397/12/08 16:10","price":1431},{"date":"1397/12/08 16:40","price":1430},{"date":"1397/12/08 17:00","price":1431},{"date":"1397/12/08 17:20","price":1432},{"date":"1397/12/08 17:40","price":1434},{"date":"1397/12/08 17:50","price":1431},{"date":"1397/12/08 18:10","price":1432},{"date":"1397/12/08 18:20","price":1431},{"date":"1397/12/08 18:30","price":1432},{"date":"1397/12/08 18:40","price":1430},{"date":"1397/12/08 18:50","price":1431},{"date":"1397/12/08 19:00","price":1430}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399