کمترین: 
9064
بیشترین: 
9170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9071
زمان: 
12/8 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 8 اسفند 1397 , 9071 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":9170},{"date":"1397/12/08 11:50","price":9164},{"date":"1397/12/08 12:00","price":9165},{"date":"1397/12/08 12:10","price":9161},{"date":"1397/12/08 12:30","price":9160},{"date":"1397/12/08 12:40","price":9153},{"date":"1397/12/08 12:50","price":9133},{"date":"1397/12/08 13:10","price":9137},{"date":"1397/12/08 13:30","price":9134},{"date":"1397/12/08 13:50","price":9133},{"date":"1397/12/08 14:00","price":9113},{"date":"1397/12/08 14:10","price":9121},{"date":"1397/12/08 14:20","price":9116},{"date":"1397/12/08 15:30","price":9103},{"date":"1397/12/08 15:40","price":9104},{"date":"1397/12/08 15:50","price":9107},{"date":"1397/12/08 16:00","price":9108},{"date":"1397/12/08 16:10","price":9104},{"date":"1397/12/08 16:20","price":9100},{"date":"1397/12/08 16:30","price":9094},{"date":"1397/12/08 16:40","price":9100},{"date":"1397/12/08 16:50","price":9101},{"date":"1397/12/08 17:10","price":9098},{"date":"1397/12/08 17:20","price":9101},{"date":"1397/12/08 17:30","price":9104},{"date":"1397/12/08 17:40","price":9099},{"date":"1397/12/08 17:50","price":9092},{"date":"1397/12/08 18:10","price":9091},{"date":"1397/12/08 18:20","price":9082},{"date":"1397/12/08 18:30","price":9079},{"date":"1397/12/08 18:40","price":9075},{"date":"1397/12/08 18:50","price":9072},{"date":"1397/12/08 19:00","price":9064},{"date":"1397/12/08 19:10","price":9068},{"date":"1397/12/08 19:20","price":9071}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399