کمترین: 
9449
بیشترین: 
9555
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9455
زمان: 
12/8 19:10
قیمت دلار استرالیا امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 8 اسفند 1397 , 9455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":9555},{"date":"1397/12/08 11:50","price":9551},{"date":"1397/12/08 12:00","price":9548},{"date":"1397/12/08 12:10","price":9544},{"date":"1397/12/08 12:20","price":9543},{"date":"1397/12/08 12:30","price":9541},{"date":"1397/12/08 12:40","price":9537},{"date":"1397/12/08 12:50","price":9522},{"date":"1397/12/08 13:10","price":9526},{"date":"1397/12/08 13:30","price":9519},{"date":"1397/12/08 13:40","price":9523},{"date":"1397/12/08 13:50","price":9520},{"date":"1397/12/08 14:00","price":9498},{"date":"1397/12/08 14:10","price":9504},{"date":"1397/12/08 14:20","price":9499},{"date":"1397/12/08 15:30","price":9498},{"date":"1397/12/08 15:40","price":9499},{"date":"1397/12/08 15:50","price":9502},{"date":"1397/12/08 16:00","price":9500},{"date":"1397/12/08 16:10","price":9494},{"date":"1397/12/08 16:20","price":9483},{"date":"1397/12/08 16:30","price":9479},{"date":"1397/12/08 16:40","price":9480},{"date":"1397/12/08 16:50","price":9482},{"date":"1397/12/08 17:00","price":9486},{"date":"1397/12/08 17:10","price":9478},{"date":"1397/12/08 17:20","price":9488},{"date":"1397/12/08 17:30","price":9492},{"date":"1397/12/08 17:40","price":9490},{"date":"1397/12/08 17:50","price":9482},{"date":"1397/12/08 18:00","price":9479},{"date":"1397/12/08 18:20","price":9472},{"date":"1397/12/08 18:30","price":9469},{"date":"1397/12/08 18:40","price":9467},{"date":"1397/12/08 18:50","price":9459},{"date":"1397/12/08 19:00","price":9449},{"date":"1397/12/08 19:10","price":9455}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398