کمترین: 
10069
بیشترین: 
10112
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10073
زمان: 
12/8 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 اسفند 1397 , 10073 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":10101},{"date":"1397/12/08 12:00","price":10107},{"date":"1397/12/08 12:10","price":10108},{"date":"1397/12/08 12:20","price":10112},{"date":"1397/12/08 12:30","price":10111},{"date":"1397/12/08 12:50","price":10093},{"date":"1397/12/08 13:10","price":10099},{"date":"1397/12/08 13:40","price":10103},{"date":"1397/12/08 14:00","price":10082},{"date":"1397/12/08 14:10","price":10083},{"date":"1397/12/08 14:20","price":10089},{"date":"1397/12/08 15:30","price":10081},{"date":"1397/12/08 15:40","price":10086},{"date":"1397/12/08 15:50","price":10091},{"date":"1397/12/08 16:00","price":10089},{"date":"1397/12/08 16:10","price":10086},{"date":"1397/12/08 16:20","price":10079},{"date":"1397/12/08 16:30","price":10078},{"date":"1397/12/08 16:40","price":10081},{"date":"1397/12/08 16:50","price":10083},{"date":"1397/12/08 17:10","price":10081},{"date":"1397/12/08 17:20","price":10091},{"date":"1397/12/08 17:30","price":10101},{"date":"1397/12/08 17:50","price":10095},{"date":"1397/12/08 18:00","price":10093},{"date":"1397/12/08 18:10","price":10091},{"date":"1397/12/08 18:20","price":10087},{"date":"1397/12/08 18:30","price":10086},{"date":"1397/12/08 18:40","price":10082},{"date":"1397/12/08 18:50","price":10079},{"date":"1397/12/08 19:00","price":10069},{"date":"1397/12/08 19:10","price":10071},{"date":"1397/12/08 19:20","price":10073}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399