کمترین: 
11952
بیشترین: 
12050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11965
زمان: 
12/8 19:00
قیمت ین ژاپن امروز 8 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 11965 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":12050},{"date":"1397/12/08 12:50","price":12032},{"date":"1397/12/08 14:00","price":12005},{"date":"1397/12/08 15:50","price":11991},{"date":"1397/12/08 16:00","price":12005},{"date":"1397/12/08 16:10","price":11991},{"date":"1397/12/08 16:20","price":12005},{"date":"1397/12/08 16:30","price":11991},{"date":"1397/12/08 17:30","price":11978},{"date":"1397/12/08 17:50","price":11965},{"date":"1397/12/08 18:10","price":11978},{"date":"1397/12/08 18:20","price":11965},{"date":"1397/12/08 18:50","price":11952},{"date":"1397/12/08 19:00","price":11965}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399