کمترین: 
1982
بیشترین: 
1991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1984
زمان: 
12/8 19:10
قیمت یوان چین امروز 8 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1984 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":1990},{"date":"1397/12/08 11:50","price":1991},{"date":"1397/12/08 12:00","price":1990},{"date":"1397/12/08 12:20","price":1991},{"date":"1397/12/08 12:50","price":1988},{"date":"1397/12/08 13:30","price":1989},{"date":"1397/12/08 13:40","price":1988},{"date":"1397/12/08 13:50","price":1991},{"date":"1397/12/08 14:00","price":1985},{"date":"1397/12/08 14:10","price":1984},{"date":"1397/12/08 18:00","price":1985},{"date":"1397/12/08 18:30","price":1982},{"date":"1397/12/08 18:40","price":1984},{"date":"1397/12/08 18:50","price":1982},{"date":"1397/12/08 19:10","price":1984}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399