کمترین: 
2492
بیشترین: 
2515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2494
زمان: 
12/8 19:10
قیمت لیر ترکیه امروز 8 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:20","price":2514},{"date":"1397/12/08 12:00","price":2515},{"date":"1397/12/08 12:10","price":2511},{"date":"1397/12/08 12:50","price":2507},{"date":"1397/12/08 13:10","price":2509},{"date":"1397/12/08 13:50","price":2507},{"date":"1397/12/08 14:00","price":2502},{"date":"1397/12/08 14:10","price":2503},{"date":"1397/12/08 14:20","price":2502},{"date":"1397/12/08 15:30","price":2503},{"date":"1397/12/08 15:40","price":2510},{"date":"1397/12/08 15:50","price":2504},{"date":"1397/12/08 16:00","price":2506},{"date":"1397/12/08 16:10","price":2504},{"date":"1397/12/08 16:20","price":2503},{"date":"1397/12/08 17:00","price":2507},{"date":"1397/12/08 17:10","price":2504},{"date":"1397/12/08 17:30","price":2506},{"date":"1397/12/08 17:50","price":2503},{"date":"1397/12/08 18:00","price":2502},{"date":"1397/12/08 18:10","price":2503},{"date":"1397/12/08 18:20","price":2502},{"date":"1397/12/08 18:30","price":2499},{"date":"1397/12/08 18:40","price":2498},{"date":"1397/12/08 18:50","price":2496},{"date":"1397/12/08 19:00","price":2492},{"date":"1397/12/08 19:10","price":2494}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398