کمترین: 
2574000
بیشترین: 
2614000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2594000
زمان: 
12/8 16:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 8 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2594000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:12","price":2594000},{"date":"1397/12/08 11:30","price":2584000},{"date":"1397/12/08 12:54","price":2604000},{"date":"1397/12/08 13:00","price":2574000},{"date":"1397/12/08 13:48","price":2584000},{"date":"1397/12/08 13:54","price":2614000},{"date":"1397/12/08 14:06","price":2584000},{"date":"1397/12/08 15:24","price":2574000},{"date":"1397/12/08 16:36","price":2594000}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399