کمترین: 
2546000
بیشترین: 
2616000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2616000
زمان: 
12/8 16:42
قیمت نیم سکه امروز 8 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2616000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:12","price":2586000},{"date":"1397/12/08 11:30","price":2576000},{"date":"1397/12/08 12:54","price":2596000},{"date":"1397/12/08 13:00","price":2570000},{"date":"1397/12/08 13:48","price":2580000},{"date":"1397/12/08 13:54","price":2606000},{"date":"1397/12/08 14:06","price":2576000},{"date":"1397/12/08 15:24","price":2566000},{"date":"1397/12/08 16:36","price":2546000},{"date":"1397/12/08 16:42","price":2616000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399