کمترین: 
422100
بیشترین: 
425500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
422800
زمان: 
12/8 15:25
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 8 اسفند 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 8 اسفند 1397 , 422800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:10","price":425300},{"date":"1397/12/08 11:20","price":424800},{"date":"1397/12/08 11:25","price":425100},{"date":"1397/12/08 11:30","price":424800},{"date":"1397/12/08 11:40","price":425500},{"date":"1397/12/08 11:45","price":423900},{"date":"1397/12/08 11:50","price":424800},{"date":"1397/12/08 11:55","price":424400},{"date":"1397/12/08 12:00","price":423000},{"date":"1397/12/08 12:15","price":424100},{"date":"1397/12/08 12:21","price":423000},{"date":"1397/12/08 12:25","price":422800},{"date":"1397/12/08 12:30","price":422500},{"date":"1397/12/08 12:35","price":422300},{"date":"1397/12/08 12:45","price":422500},{"date":"1397/12/08 13:05","price":422100},{"date":"1397/12/08 13:10","price":422500},{"date":"1397/12/08 13:20","price":423500},{"date":"1397/12/08 13:25","price":422300},{"date":"1397/12/08 13:30","price":422100},{"date":"1397/12/08 13:35","price":422800},{"date":"1397/12/08 13:40","price":423200},{"date":"1397/12/08 13:50","price":423700},{"date":"1397/12/08 14:00","price":424100},{"date":"1397/12/08 14:10","price":422500},{"date":"1397/12/08 14:25","price":422300},{"date":"1397/12/08 15:25","price":422800}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399