کمترین: 
427790
بیشترین: 
431260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
428490
زمان: 
12/8 15:25
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 8 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 8 اسفند 1397 , 428490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:10","price":431030},{"date":"1397/12/08 11:20","price":430560},{"date":"1397/12/08 11:25","price":430800},{"date":"1397/12/08 11:30","price":430560},{"date":"1397/12/08 11:40","price":431260},{"date":"1397/12/08 11:45","price":429640},{"date":"1397/12/08 11:50","price":430560},{"date":"1397/12/08 11:55","price":430100},{"date":"1397/12/08 12:00","price":428720},{"date":"1397/12/08 12:15","price":429870},{"date":"1397/12/08 12:20","price":428720},{"date":"1397/12/08 12:25","price":428490},{"date":"1397/12/08 12:30","price":428260},{"date":"1397/12/08 12:35","price":428030},{"date":"1397/12/08 12:45","price":428260},{"date":"1397/12/08 13:05","price":427790},{"date":"1397/12/08 13:10","price":428260},{"date":"1397/12/08 13:20","price":429180},{"date":"1397/12/08 13:25","price":428030},{"date":"1397/12/08 13:30","price":427790},{"date":"1397/12/08 13:35","price":428490},{"date":"1397/12/08 13:40","price":428950},{"date":"1397/12/08 13:50","price":429410},{"date":"1397/12/08 14:00","price":429870},{"date":"1397/12/08 14:10","price":427790},{"date":"1397/12/08 14:20","price":428260},{"date":"1397/12/08 14:25","price":428030},{"date":"1397/12/08 15:25","price":428490}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399