کمترین: 
13330
بیشترین: 
13330
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13330
زمان: 
12/8 11:08
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 13330 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 11:08","price":13330}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399