کمترین: 
15350
بیشترین: 
15400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15350
زمان: 
12/8 14:00
قیمت یورو امروز 8 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 8 اسفند 1397 , 15350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:30","price":15400},{"date":"1397/12/08 14:00","price":15350}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398