کمترین: 
2475.3
بیشترین: 
2475.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.3
زمان: 
12/8 10:10
قیمت منات آذربایجان امروز 8 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 2475.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":2475.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398