کمترین: 
64
بیشترین: 
64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
12/8 10:10
قیمت روبل روسیه امروز 8 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398