کمترین: 
1033
بیشترین: 
1033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1033
زمان: 
12/8 10:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":1033}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398