کمترین: 
3115.7
بیشترین: 
3115.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3115.7
زمان: 
12/8 10:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3115.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":3115.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398