کمترین: 
3020.9
بیشترین: 
3020.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3020.9
زمان: 
12/8 10:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3020.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":3020.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398