کمترین: 
353
بیشترین: 
353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
353
زمان: 
12/8 10:10
قیمت دینار عراق امروز 8 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 353 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":353}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398