کمترین: 
13843.5
بیشترین: 
13843.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13843.5
زمان: 
12/8 10:10
قیمت دینار کویت امروز 8 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 13843.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":13843.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398