کمترین: 
490.2
بیشترین: 
490.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490.2
زمان: 
12/8 10:10
قیمت کرون نروژ امروز 8 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 490.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":490.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398