کمترین: 
452
بیشترین: 
452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
452
زمان: 
12/8 10:10
قیمت کرون سوئد امروز 8 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 اسفند 1397 , 452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":452}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398