کمترین: 
4197.5
بیشترین: 
4197.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4197.5
زمان: 
12/8 10:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 4197.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":4197.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398