کمترین: 
3188.6
بیشترین: 
3188.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3188.6
زمان: 
12/8 10:10
قیمت دلار کانادا امروز 8 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3188.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":3188.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398