کمترین: 
3797.7
بیشترین: 
3797.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3797.7
زمان: 
12/8 10:10
قیمت ین ژاپن امروز 8 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3797.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":3797.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398