کمترین: 
627.6
بیشترین: 
627.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
627.6
زمان: 
12/8 10:10
قیمت یوان چین امروز 8 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 627.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":627.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398