کمترین: 
791.1
بیشترین: 
791.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
791.1
زمان: 
12/8 10:10
قیمت لیر ترکیه امروز 8 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 791.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 10:10","price":791.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398