کمترین: 
1324.26
بیشترین: 
1329.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1324.26
زمان: 
12/8 18:30
قیمت اونس طلا امروز 8 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 8 اسفند 1397 , 1324.26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 03:00","price":1328.98},{"date":"1397/12/08 03:30","price":1329.03},{"date":"1397/12/08 06:00","price":1329.06},{"date":"1397/12/08 06:30","price":1329.08},{"date":"1397/12/08 09:00","price":1327.82},{"date":"1397/12/08 09:30","price":1327.76},{"date":"1397/12/08 11:30","price":1327.62},{"date":"1397/12/08 12:00","price":1326.24},{"date":"1397/12/08 12:30","price":1326.40},{"date":"1397/12/08 15:00","price":1326.88},{"date":"1397/12/08 15:30","price":1326.96},{"date":"1397/12/08 18:00","price":1326.15},{"date":"1397/12/08 18:30","price":1324.26}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398