کمترین: 
138.7
بیشترین: 
142.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
140.6
زمان: 
12/8 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 140.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:00","price":138.7},{"date":"1397/12/08 03:00","price":140},{"date":"1397/12/08 06:00","price":138.7},{"date":"1397/12/08 09:00","price":138.9},{"date":"1397/12/08 11:30","price":140.5},{"date":"1397/12/08 12:00","price":142.69},{"date":"1397/12/08 15:00","price":142.01},{"date":"1397/12/08 18:00","price":142.65},{"date":"1397/12/08 21:00","price":140.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398