کمترین: 
3883.9
بیشترین: 
3926.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3904.1
زمان: 
12/8 21:00
قیمت بیت کوین امروز 8 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 اسفند 1397 , 3904.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 00:00","price":3905.7},{"date":"1397/12/08 03:00","price":3903.1},{"date":"1397/12/08 03:30","price":3898.3},{"date":"1397/12/08 06:00","price":3883.9},{"date":"1397/12/08 09:00","price":3903.6},{"date":"1397/12/08 11:30","price":3901.4},{"date":"1397/12/08 12:00","price":3921.3},{"date":"1397/12/08 15:00","price":3920.7},{"date":"1397/12/08 18:00","price":3926.8},{"date":"1397/12/08 21:00","price":3904.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398