کمترین: 
65.36
بیشترین: 
65.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.36
زمان: 
12/7 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 7 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 65.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 16:32","price":65.36}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398