کمترین: 
15550
بیشترین: 
15550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15550
زمان: 
12/7 16:20
قیمت یورو امروز 7 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 اسفند 1397 , 15550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 16:20","price":15550}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398