کمترین: 
4551000
بیشترین: 
4601000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4601000
زمان: 
12/7 17:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 7 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 7 اسفند 1397 , 4601000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:30","price":4601000},{"date":"1397/12/07 15:18","price":4551000},{"date":"1397/12/07 17:06","price":4601000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398