کمترین: 
4543000
بیشترین: 
4593000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4593000
زمان: 
12/7 17:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 اسفند 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 4593000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:30","price":4593000},{"date":"1397/12/07 15:18","price":4543000},{"date":"1397/12/07 17:06","price":4593000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398