کمترین: 
424
بیشترین: 
427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
424
زمان: 
12/7 16:20
قیمت بات تایلند امروز 7 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 7 اسفند 1397 , 424 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":427},{"date":"1397/12/07 13:00","price":426},{"date":"1397/12/07 13:10","price":427},{"date":"1397/12/07 14:10","price":426},{"date":"1397/12/07 14:20","price":427},{"date":"1397/12/07 14:50","price":426},{"date":"1397/12/07 15:20","price":427},{"date":"1397/12/07 15:30","price":426},{"date":"1397/12/07 16:10","price":427},{"date":"1397/12/07 16:20","price":424}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398