کمترین: 
3268
بیشترین: 
3280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3268
زمان: 
12/7 16:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 7 اسفند 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 7 اسفند 1397 , 3268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":3280},{"date":"1397/12/07 16:20","price":3268}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398