کمترین: 
9855
بیشترین: 
9899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9855
زمان: 
12/7 19:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 اسفند 1397 , 9855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/07 11:20","price":9892},{"date":"1397/12/07 11:30","price":9891},{"date":"1397/12/07 11:40","price":9892},{"date":"1397/12/07 11:50","price":9891},{"date":"1397/12/07 12:00","price":9892},{"date":"1397/12/07 12:10","price":9894},{"date":"1397/12/07 12:30","price":9892},{"date":"1397/12/07 13:00","price":9894},{"date":"1397/12/07 13:10","price":9892},{"date":"1397/12/07 13:30","price":9895},{"date":"1397/12/07 13:50","price":9899},{"date":"1397/12/07 14:10","price":9898},{"date":"1397/12/07 14:20","price":9895},{"date":"1397/12/07 15:10","price":9892},{"date":"1397/12/07 15:50","price":9898},{"date":"1397/12/07 16:10","price":9895},{"date":"1397/12/07 16:20","price":9855},{"date":"1397/12/07 17:00","price":9857},{"date":"1397/12/07 17:20","price":9858},{"date":"1397/12/07 17:30","price":9861},{"date":"1397/12/07 17:50","price":9859},{"date":"1397/12/07 18:00","price":9858},{"date":"1397/12/07 18:10","price":9862},{"date":"1397/12/07 18:20","price":9863},{"date":"1397/12/07 18:40","price":9857},{"date":"1397/12/07 19:00","price":9855}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398